BESTYRELSEN for Svømmeklubben VEST Brøndby
Organisation, Roller og Udvalg:

Vedtægtsbestemte roller :Formand, næstformand, kasserer og sekretær er tillagt følgende opgaver og funktion

Formand Fritz Ganzhorn

 • politisk niveau kommune
 • politisk niveau union
 • politisk niveau GSK
 • politisk niveau øvrige samarbejdspartnere
 • Generalforsamlingen
 • Bestyrelsesmøder

Næstformand Nicolai Sørensen

 • Fast formand for bestyrelsens Økonomiudvalg.
 • Betalinger ”to i forening” med andet medlem af Økonomiudvalg
 • Fast medlem af VG17 koordineringsudvalg

Sekretær Maria Kleis

 • Referater generalforsamling
 • Referater bestyrelsesmøder
   

Kasserer Aage Rønn

 • Bogføring
 • Lønudbetaling
 • Gennemfører mindre betalinger fra betalingskonto
 • Opsætning af større betalinger til betaling ”to i forening”
 • Rapportering af økonomi til økonomiudvalg og bestyrelse

Udvalg i Bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet en udvalgsstruktur i bestyrelsen med et Økonomiudvalg, som det centrale og koordinerende udvalg i forhold til klubbens faciliteter, aktiviteter og økonomi.

Til det daglige arbejde med K- og S-afdelinger er der to udvalg, der hver især leder og koordinerer i samarbejde med Caroline Lindborg ansat som Svømmeskoleleder og Sportschef samt med Annelise Andersen i klubbens medlemsadministration.

Bestyrelsen har også nedsat et Udvalg for Kommunikation og Sponsorer. Udvalget skal koordinere og styrke klubbens kommunikation, styrke arbejdet med at finde sponsorer til klubben samt koordinere sponsorstævne sammen med det fællesudvalg der er nedsat i VG17 regi om fælles afholdelse af sponsorstævne

 

Økonomiudvalg : Nicolai, Laila, Jakob, Henning, Aage

Overordnet drift og koordinering af klubben økonomi, faciliteter samt K og S afdelinger

 • Controlling og Budget
 • Overordnet ansvar og strategi på hold i K of S sammen med  
 • Betalinger to i forening
 • Ansættelser
 • Børneattester
 • Mentoclub
 • Event oprettelser og opkrævninger
 • Booking af faciliteter og haltider hos kommune
 • Faciliteter på og samarbejde med Nørregård
 • Faciliteter i og samarbejde med Vestbadet.

 

Udvalg for Skole-afdeling:  Kurt, Fritz, Laila

Ledelse og samarbejde med Svømmeskoleleder og Administration
Overordnet ansvar for:

 • S-trænere
 • Uddannelse
 • kontakt til skoleforældre
 • Rød tråd for undervisning

Medlemmer af Skoleudvalg sammen med andre – Caroline Lindborg (Svømmeskoleleder) Annelise Andersen, Dorte Marker-Pedersen og Pia Hansen.

 

Udvalg for Konkurrenceafdeling: Henning, Nicolai, Jakob

Ledelse og samarbejde med Sportschef og Administration
Overordnet ansvar for:

 • K trænere
 • uddannelse
 • Ledelse holdledere
 • træningsplaner K
 • Rekruttering til K
 • Stævnekalender

Medlemmer af Stævneudvalg sammen med andre
Sportschef Caroline Lindborg 
VG17 og KU operationelt
Tøj til K-afdeling 

 

Udvalg for Kommunikation og Sponsorer

kommunikation: Dennis, Fritz

Hjemmeside

Facebook

Kampagner mm

Forældre/svømmer accept af brug af billeder

Sponsorarbejde: Dennis, Lene, Jakob

Sponsorstævne (sammen med andre)

Sponsorer til klubben