Bestyrelse

Vælges i henhold til vedtægterne på den årlige generalforsamling i marts måned med 2-årige valgperioder.

Bestyrelsen har organiseret sit arbejde efter vedtægtsbestemte roller samt nedsatte udvalg - se siden med bestyrelsens udvalg 

Formand
Fritz Ganzhorn                               valgt i 2018

formand@vestbrondby.dk
21421306

Næstformand
Nicolai Sørensen                             valgt i 2019

nicolai_soerensen@privat.dk
24695362

Kasserer
Aage Rønn                                      valgt i 2019

kasserer@vestbrondby.dk

Sekretær
Helle Bonnén Sjøgren                   valgt i 2018

http://vbtilmelding@live.dk

Medlem
Kurt Hansen                                     valgt i 2019

kurtogpia@yahoo.dk

Medlem
Jakob Hemmingsen                         valgt i 2018                       

jakob@jth.dk

Medlem
Laila Hentzen Tordrup                    valgt i 2019        (pladsen er på genvalg i 2020)

lailla.hentzen.tordrup@outlook.com

Medlem
Henning Sydbæk Frandsen            valgt i 2019

henning@packert-frandsen.dk

Suppleant
Lene Parbst                                      valgt i 2019

Suppleant
Dennis Trangbæk                            valgt i 2019