Bestyrelse

Vælges i henhold til vedtægterne på den årlige generalforsamling i marts måned med 2-årige valgperioder.

 

Formand
Fritz Ganzhorn                            valgt i 2018

formand@vestbrondby.dk
21421306

Næstformand
Nicolai Sørensen                        valgt i 2017

nicolai_soerensen@privat.dk

Kasserer
Aage Rønn                                   valgt i 2017

kasserer@vestbrondby.dk

Sekretær
Helle Bonnén Sjøgren                valgt i 2018

vbtilmelding@live.dk

Medlem
Kurt Hansen                                 valgt i 2017

kurtogpia@yahoo.dk

Medlem
Jakob Hemmingsen                    valgt i 2018                       

jakob@jth.dk

 

Medlem
Vakant                                           valgt i 2018        (Jeanette Steensen Seistrup udtrådt i 2018)

 

Medlem
Allan Magdahl                             valgt i 2017

allan@magdahl.dk