Bestyrelse

Vælges i henhold til vedtægterne på den årlige generalforsamling i marts måned med 2-årige valgperioder.

 

Formand
Fritz Ganzhorn                            valgt i 2016

formand@vestbrondby.dk
21421306

Næstformand
Nicolai Sørensen                        valgt i 2017

nicolai_soerensen@privat.dk

Kasserer
Aage Rønn                                   valgt i 2017

kasserer@vestbrondby.dk

Sekretær
Helle Bonnén Sjøgren                valgt i 2016

vbtilmelding@live.dk

Medlem
Kurt Hansen                                 valgt i 2017

kurtogpia@yahoo.dk

Medlem
Kim Andersen                              indtrådt som suppleant på plads valgt i 2016

madelaire@gmail.com

Medlem
Sigrid Mitchell                             valgt i 2016

sigrid999@hotmail.com

Medlem
Allan Magdahl                             valgt i 2017

allan@magdahl.dk