Meddelelser

Vinterferie i uge 8

 
Svømmeskolen holder vinterferie fra mandag den 17. februar til søndag den 23. februar 2020 (begge dage inkl.)
 
Konkurrenceholdene i VEST og VG17 træner og/eller holder ferie som meddelt af trænerstaben på det enkelte hold.
 
-----------------------------------

Indkaldelse til Generalforsamling – Svømmeklubben Vest Brøndby

Mandag den 9. marts kl. 18-19
Mødelokale 1 – Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby

 

Indkaldelse efter vedtægterne med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til foreningens ledelse, og suppleanter, jf. § 11
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 4: Bestyrelsen indstiller til kontingentstigning i Konkurrenceafdelingen med 50 kr. pr rate (3) for V3, V2, A-hold og Masters – samt 100 kr. pr rate (3) for V1, H1, og H2

Ad 5: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden under pkt. 5, jf. § 9 stk. 2, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og udsendelse af besked til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.  Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning vedrørende forslag der ikke er på dagsordenen.

Ad 6:

Følgende af 4 af bestyrelsens 8 pladser er på valg for nye to-årige perioder:  

Formand er på valg – Fritz Ganzhorn stiller op til genvalg
Sekretær er på valg – Helle Bonnén Sjøgren genopstiller ikke
2 Bestyrelsesmedlemmer er på valg – Jakob Hemmingsen og Laila Hentzen Tordrup genopstiller.

Andre kandidater er velkomne på dagen

De 2 suppleanter er på genvalg for nye et-årige perioder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen gør opmærksom på vedtægternes regler om stemmeret. Medlemmer på 13 år og over har stemmeret. Medlemmer under 13 år kan repræsenteres af en forælder.

Bestyrelsen har lagt generalforsamlingen så de lidt ældre svømmere har mulighed for at deltage.

Vel mødt

Bestyrelsen  

-------------------------------

 
Fastelavnsarrangementet er i år den 1. marts 2020
 
Tilmelding via Event

-----------------------------------

Stadig mulighed for tilmelding i Svømmeskolen

Læs mere om vores sæson 2019/20   - TRYK HER

Find det ønskede hold og tilmeld dig i menuen HOLDOVERSIGT

-----------------------------------

Vi gør noget ved vanddybden
I den nye sæson vil vi forhåbentlig implementere nogle platforme i vandet i Vestbadet, så der bliver en god base, hvor de mindste svømmere kan bunde.  Det vil også give bedre position for vores instruktører samt en mere sammenhængende undervisning.

Vi glæder os til at kunne gøre det endnu bedre fra den nye sæson start.

-----------------------------------------------

Hvordan logger jeg ind ?

Første gang du logge ind på din medlemsprofil er det vigtigt, at du kontrollerer dine oplysninger og redigere evt. forkerte oplysninger. Derudover er det vigtigt at du tilføjer dit betalingskort, så fremtidige kontingentopkrævninger kan ske automatisk. Dette gør du under menupunktet Økonomi.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte kontakt@vestbrondby.dk

Er du et nyt medlem kan du følge denne vejledning.

 

--------------------------------

VG17, Vest Brøndby og Glostrup Svømmeklub – tager skarp afstand fra metoderne i dansk landsholdssvømning i perioden 2003-2012

DR sendte mandag aften (22/4-2019) TV-dokumentaren ”Svømmestjerner under overfladen” om spiseforstyrrelser i dansk svømning i perioden 2003-2012 - nærmere bestemt på Dansk Svømmeunions nationale træningscenter (NTC), og i landsholdssystemet.

https://www.dr.dk/tv/se/svoemmestjerner-under-overfladen/  


Dokumentaren er en barsk omgang om dansk svømning fra 2003-2012 og del af en temauge i DR med fokus på spiseforstyrrelser i eliteidræt. Mere info kan findes på dr.dk

I udsendelsen er der fokus på offentlige vejninger af svømmere og usundt vægtpineri, hvilket blev udøvet af de daværende landstrænere på senior- og juniorlandsholdene på en meget ubehagelig og psykisk nedbrydende måde. Det fik nogle svømmere til at udvikle behandlingskrævende spiseforstyrrelser, som enkelte svømmere stadig er sundhedsmæssigt påvirket af, både fysisk og psykisk. 

Vi tager i Glostrup Svømmeklub og Svømmeklubben Vest Brøndby samt i vores fælles elitesatsning ”VG17” på det skarpeste afstand fra de metoder, der i dokumentaren bliver beskrevet anvendt på svømmelandsholdene fra 2003-2012 med offentlige vejninger, psykisk pres, overfusninger og latterliggørelse.

Det er utilgiveligt, at unge mennesker er blevet sat i så traumatiserende situationer, som det har været tilfældet.

Efter vores bedste overbevisning hører denne praksis dog fortiden til, og vi har således fuld tiltro til det nuværende landsholdssystem, hvor vi ikke har haft nogen som helst oplevelser i denne retning. 

 

----------

I Glostrup, Vest Brøndby og VG17 er der ingen former for vejning eller kropsfedtmålinger af svømmere.

Omkring ernæring, kost og vægt arbejder vi i overensstemmelse med vores øvrige træningsfilosofi med egen motivation, som det bærende element for al udvikling.

Vi vil dygtiggøre svømmerne i forhold til kost enten via vores egen erfaring og viden eller med henvisning til en diætist. Målet vil være en præstationsoptimering for den enkelte svømmer samtidig med, at der skabes en sund viden for den enkelte om kost, træning, sundhed og vægt. En viden der kan bruges resten af livet. 

Sagt med andre ord – måden hvorved pædagogik, kost og vægt er blevet praktiseret af Dansk Svømmeunion og dets landstrænere fra 2003 til 2012 er helt uden for pladen og uansvarligt – og vil aldrig finde sted i vores klubber eller i VG17

Derfor er vi som svømmeklubber også skuffede over, at dem som burde være de bedste og ypperste – landstrænere og forbund - har svigtet udøverne og vores sport.

I Glostrup, Vest Brøndby og VG17 er vi ligesom i det øvrige samfund opmærksomme på en stigende tendens til et præstationspres hos vores unge på mange områder. Det kan være uddannelse, udseende, venner og sociale sammenhænge. Derfor har vi også været berørt af blandt andet spiseforstyrrelser.

Dokumentaren får os naturligvis til, at overveje om vi kan forbedre vores omgang med svømmerne - og i endnu højere grad sikre, at vi ikke er med til at skabe spiseforstyrrelser og at vi er i stand til at spotte dem, når de opstår. 

Hvis vi støder på svømmere, hvor vi har den mindste mistanke om fx en spiseforstyrrelse, selvskade eller anden mistrivsel, er vores fremgangsmåde altid at tage kontakt til svømmerens forældre og vejlede om, hvor man kan søge professionel hjælp – en hjælp, som i vores optik, altid skal ligge udenfor sporten hos kliniske psykologer, psykiatere og læger.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre til, at sagens vigtighed behandles med omtanke og saglighed på de sociale medier.

 

På vegne af VG17, Vest Brøndby, Glostrup Svømmeklub, bestyrelser og trænere.

Mette Dam Mikkelsen          Fritz Ganzhorn                             Thomas Lund
Formand                             Formand                                      Cheftræner
Glostrup Svømmeklub         Svømmeklubben Vest Brøndby      VG17

(+45) 26 21 88 20               (+45) 21 42 13 06                         (+45) 20 19 64 61

 

 

Seneste nyheder