Meddelelser

6. februar 2021

Indkaldelse til Generalforsamling – Svømmeklubben Vest Brøndby

Mandag den 8. marts kl. 1900-2030

På grund af corona-situationen afholder vi årets generalforsamling virtuelt på platformen ZOOM. Link sendes ud nogle dage før

Indkaldelse efter vedtægterne med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til foreningens ledelse, og suppleanter, jf. § 11
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8.  

Ad 5: Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlings dagsorden under pkt. 5, jf. § 9 stk. 2, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og udsendelse af besked til alle medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.  Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning vedrørende forslag der ikke er på dagsordenen.

Ad 6:

Følgende af 4 af bestyrelsens 8 pladser er på valg for nye to-årige perioder: 

Næstformand er på valg – Nicolai Sørensen stiller op til genvalg
Kasserer er på valg – Aage Rønn genopstiller
2 Bestyrelsesmedlemmer er på valg –    Henning Frandsen genopstiller
                                                                 Kurt Hansen genopstiller ikke

Andre kandidater er velkomne på dagen

De 2 suppleanter er på genvalg for nye et-årige perioder.

Vel mødt

Bestyrelsen  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. januar 2021

Godt Nytår og Corona-restriktioner.

Først og fremmest GODT NYTÅR til alle. 

Året 2020 har været et svært år for hele Danmark - også for os som svømmeklub - men der skal lyde en stor tak til jer alle. Medlemmer, forældre, svømmere, instruktører, trænere og frivllige. 

Vi har stået sammen og fik gennemført svømningen i sommeren 2020, da vi måtte åbne igen, og vi er også lykkedes godt i den første halvdel af sæsonen 2020/21. Alle har forstået vigtigheden af corona-situationen. Vi har haft nogle tilfælde med smittede, men ingen smittekæder i klubben eller på hold. Vi er lykkedes godt med, at holde styr på, hvornår smittede sidst har været til svømning og hvor mange der som følge heraf har været tætte kontakter. Derfor har vi også kunnet gennemføre svømningen meget tæt på 100 procent.

Det skal vi fortsætte med, når vi forhåbentligt kommer i gang igen.

Lige nu er vi lukket ned, som alt andet i Danmark. I første omgang indtil 28. februar 2021. Det er svært at forudse om vi kommer igang der. Det afhænger af udviklingen med smitten i samfundet. 

Vi håber vi snart får overtaget og samfundet kan åbne igen. Vi har heldigvis prøvet det i 2020, og ved at vi kommer igang igen :-) . Når vi åbner vil vi som sidst tilrettelægge så meget svømning, som muligt, forlænge sæsonen mv. 

Indtil da vil vi fra bestyrelsen sige stort tak til alle og på snarligt gensyn .

--------------------------------------

7. december 2020

CORONA: Vi lukker svømningen ned i dag  - læs mere

Så er der udmeldt en delvis nedlukning fra regering og myndigheder. 

Vi har derfor valgt at stoppe al svømning allerede fra i dag. Så ingen svømmehold i dag (mandag den 7. december).

Vi skal have stoppet smitten i vores område - så vi alle kan have et åbent Vestbadet igen allerede den 3. januar, når den delvis nedlukning i vores og de 37 andre kommuner forhåbentligt bliver løftet igen. 

Vores yngste konkurrencehold vil modtage særskilt besked fra trænere om nedlukning og tilrettelæggelse alternativ (egen)træning.

For vores elitehold H1 og H2 afventer vi de nærmere detaljer for eliteidræt, som der ikke er overblik over endnu. 

Vi er kede af det, men håber for forståelse og sammenhold - nu skal vi have knækket smiittetrykket.

Afslutningsvis vil jeg takke alle for at vi trods alt har kunnet gennemføre svømmesæsonen indtil videre - og ønsker alle en dejlig julemåned, selvom den er anderledes.

Når vi kommer i gang igen efter nytår i 2021, vil vi forlænge sæsonen for vores svømmeskole, så vi når det vi skal :-) 

Med venlig hilsen 
Fritz Ganzhorn 
Formand

 

----------------------------------------------------------------

1. december  2020 

CORONA: Nye restriktioner for alle hold - fra mandag 7. december 

Myndigheder har i dag meldt nye restriktioner ud i det Storkøbenhavnske for at bryde corona-smitten.

De 17 omfattede kommuner er Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Albertslund, Tårnby, Dragør, Hvidovre, København, Gladsaxe, Rødovre, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Gentofte og Ballerup.

Særligt relevant for idrætsforeningerne er indgrebet i relation til idrætsaktiviteter for børn og unge, hvor forsamlingsforbud på 10 bliver gældende på linje med restriktionerne for voksne. Baggrunden er i følge myndighederne, at smitten er bekymrende høj for unge.

Fra Svømmeklubben VEST Brøndby bakker vi naturligvis op om denne melding fra myndigheder og vil følge restriktionerne, der træder i kraft mandag den 7. december 2020 - og vil gælde indtil 2. januar 2021

Vi vil indenfor de nærmeste dage komme med en plan for hvordan vi reducerer træninger og hold til max 10 deltagere inkl. træner/instruktør - både for vores svømmeundervisningshold, ungehold og konkurrencehold - så vi er klar den 7. december.

Stor tak til alle, for at vi trods alt har klaret det rigtigt fint i VEST Brøndby med relativt få smittetilfælde på vores svømmehold og en god smittesporing samt hurtige initiativer på de ramte hold. 

Vi kommer med en plan, så vi i muligt omfang kan svømme videre  :-) 

--------------
 

Orientering om konsekvenser af nye restriktioner – pr. 26. oktober 2020

Statsministeren og myndighederne holdt pressemøde fredag, og vi har i løbet af weekenden fået opdateringer fra Dansk Svømmeunion.

Vi kan svømme videre
Det er glædeligt at forenings- og fritidslivet med bla. sportsklubber overordnet er blevet fritaget for sænkningen af forsamlingsforbuddet fra 10 til 50 personer.

Det gælder dog ikke personer over 21 år.

Det betyder at alle vores børne-og ungehold i både vores skoleafdeling og konkurrenceafdeling kan fortsætte. Det er tilladt at personer på 21 år og ældre, som er nødvendige for at aktiviteter med børn og unge (op til 50 personer) kan indgå i tallet 50 - fx trænere og vores sportschef Caroline.

Vi bliver ramt på vores voksenhold, altså kvindeholdet om tirsdagen på Nørregård og motionsholdet om onsdagen i Vestbadet. Her har vi arbejdet og fundet løsning på hvordan vi kan splitte de hold op i mindre hold/grupper af 9-10 personer og lægge dem på forskellige tidspunkter. De løsninger vil blive meddelt ud til de berørte hold i dag eller mandag (26/10).

På grund af 21 års grænsen kan vi ikke have forældre i svømmehallen. Det vil sige i svømmehallen på Nørregård. Forældre til børn der går i Vestbadet, har jo tidligere skulle købe billet. De forældre bliver omfattet af Vestbadets regler og mulige begrænsninger.

I hvilket omfang forældre til børn kan gå med i omklædningen for de allermindste, og måske betragtes som ”nødvendige”, der afventer vi nærmere besked fra Vestbadet og fra Brøndby Kommune.   Indtil videre må vi sige at forældre til de mindste børn, som har brug for hjælp, stadig kan gå med ind i omklædningen. Vi opdaterer på det, når vi har nyt.  

Mundbind
Fra på torsdag den 29. oktober indføres et landsdækkende krav om brug af mundbind på offentlige steder.
Det vil sige, at vi alle skal bære mundbind frem til omklædningen. Der skal ikke bæres mundbind i baderum og i svømmehallen. Man skal således også bære mundbind ud af omklædning og i fælles ventearealer, forhal mv.

Vi afventer nærmere om der bliver en nedre grænse (aldersmæssigt) for hvornår mindre børn ikke skal bære mundbind.

Andet

Vi afventer naturligvis også de ændringer/ordensregler der eventuelt må komme fra kommune og Vestbad. I fald de giver anledning til ændring vil de blive meldt ud.

OBS vi har i går videresendt brev til alle medlemmer om mobilt Covid-19 Corona testcenter i uge 44, hvis borgere og medlemmer gerne vil testes.

Siden sæsonstart har vi ført optegnelser på alle hold og har været i stand til at lukke ned og spore mulige smittede. Vi har kun haft 3 tilfælde – 2 mindre børn og en voksen svømmer. Ingen har fulgt til videre smitte på vores hold.

Det er supergodt og vi opfordrer alle til at fortsætte den gode hygiejne, den store opmærksomhed og hensynet til hinanden. Mange tak

På vegne af Svømmeklubben VEST Brøndby
Fritz Ganzhorn
Formand

--------------------------------------------------------------------------

20. august 2020

Særligt vedrørende forældre adgang for haletudse- og frø-hold

Som uddybning af praktiske informationer udsendt 18. august, herunder COVID-19 restriktionen om ingen forældre i svømmehallen, kan Svømmeklubben og Vestbadet tilbyde følgende i de første 2 uger af sæsonen. 

For haletudse- og frø-hold kan en forælder gå med ind i svømmehallen, hvis der er et behov herfor. 

I Vestbadet henvises forælder til balkonen og på Nørregård til de små tribuner i svømmehallen.

For den første undervisningsuge vil der desuden være ekstra bemanding fra svømmeklubbens side til, at hjælpe i såvel Vestbad som på Nørregård.

-----------------------------------------------------------------------------------------

18. august 2020

Kære Vest Brøndby medlem,

Så er sæsonstarten nært forestående og der er følgende praktiske informationer, herunder Corona-restriktioner. 

Det er afgørende, at alle regler og instruktion fra Vestbadets personale og klubbens instruktører overholdes for at sikre, at såvel Vestbadet, som svømmesporten generelt, kan fortsætte sine aktiviteter og ikke underligges nye Corona-nedlukninger. 

Gældende for alle som har tilmeldt sig skolehold i såvel Vestbad som på Nørregård:

 • Sæsonen starter fra mandag den 24. august med få undtagelser. 
 • Konkurrencelivredning og haj-holdet starter onsdag den 2. september.
 • Holdene søndag på Nørregård starter søndag den 6. september. Det gælder således Familie-2, Frø-9, Guldfisk-7, Haletudse-9, Søhest-12, Søhest-13

Særligt i forhold til COVID-19:

 • Følg til enhver tid myndighedernes anbefalinger
 • Kun for Haletudse, Frø og Søheste-hold kan en forælder gå med i omklædningen og hjælpe 
 • Der er ingen adgang for forældre i svømmehallen for at reducere risiko for smittespredning og overholdelse af forsamlingsforbud.
 • Der er først adgang til omklædningen 15minutter før svømmetids start
 • Omklædningen skal være forladt ved svømmetids start
 • Omklædningen skal være forladt senest 15minutter efter endt svømmetid
 • I svømmehallen vil instruktørerne instruere holdene i Corona-korrekt adfærd i vandet

Særligt omkring Vestbad:

 • For at sikre mod kødannelse ved afhentning af armbånd og dermed risiko for, at man ikke når at komme ind til sin første træning, så anbefales det at afhente armbånd en eller flere dage før dit holds første træning. 
 • Armbånd kan afhentes i receptionen i Vestbadet fra torsdag den 20. august mod et depositum på kr. 70 (sidste sæson var depositum kr. 60) som man får retur ved aflevering af armbånd efter sæsonafslutningen. 
 • Vestbadet modtager vores medlemslister en dag forsinket. Man kan derfor tidligst hente armbånd dagen efter tilmelding til et hold. Det samme gælder ved holdflytninger.
 • Ved brug af skabe i omklædningen afsprittes både før og efter brug jf. Vestbadets regler herfor.

Særligt omkring Nørregård:

 • Alle ejendele skal tages med ind i svømmehallen efter omklædning til svømmetimen.

-------------------------------------------------------------------------------------

SÅ ER TILMELDING TIL NY SÆSON  - ÅBEN

Hvordan logger jeg ind ?

Første gang du logge ind på din medlemsprofil er det vigtigt, at du kontrollerer dine oplysninger og redigere evt. forkerte oplysninger. Derudover er det vigtigt at du tilføjer dit betalingskort, så fremtidige kontingentopkrævninger kan ske automatisk. Dette gør du under menupunktet Økonomi.

HUSK - Ved tilmelding er det barnet / den unge / svømmerens navn og fødselsdag der skal tastes ind.

Som forældre kan man tilføje sin email og eget mobiltelefonnummer til barnet/svømmerens profil og medlemskab. Så får man beskeder og information fra klubben.

-------------------------------

Vi glæder os til den nye svømme- sæson i VEST Brøndby

1. august 2020

Der er hold til alle fra de yngste børn, teenagere, voksne motionister og kvindehold. Både til dig som skal lære at svømme eller bare vil være endnu bedre.
 
Nyt på programmet er konkurrencelivredning og vi er glade for igen i år at kunne tilbyde undervisning i Vestbadets varmtvandsbassin til de yngste.
 
Vi svømmer i Vestbadet og i Nørregårdshallen i Brøndby, hvor vores dygtige instruktører glæder sig til at tage imod dig ved sæsonstarten fra mandag den 24. august.
 
Vi følger alle retningslinjer fra myndigheder, kommune samt Dansk Svømmeunion i forhold til at undgå corona-smitte. (Covid-19).
 
Find dit favorithold her  eller kontakt os for yderligere oplysninger og vejledning på kontakt@vestbrondby.dk
 
Vi glæder os til at se dig til den ny sæson!
 
--------------------------------

Vi er kommet godt i gang efter Corona-nedlukningen.

Det var rigtigt dejligt at komme i vandet igen i juni måned efter måneder uden svømning.

Vi har haft vores konkurrencesvømmere i gang, først i mindre faste grupper og siden hele hold, da retningslinjer fra myndigheder og kommne gav mulighed for det.

Gratis sommersvømning

Vi kunne desværre ikke nå resten af sæsonen for vores skolehold, men da det blev muligt, at hæve forsamlingsgrænsen fra 10 personer fik etableret et antal hold på vores forskellige niveauer: Haletudser, frøer, søheste, guldfisk, delfiner og junior, som fik svømmet i juli måned - uden betaling for medlemmener i 2019/20 sæson.

En del har holdt ferie og ikke alle kunne være med, men for dem som kunne har det været nogle gode, sjove og intensive uger, som virkelig har flyttet både svømmeteknik samt energi og lyst til at svømme hos mange af vores børn.

AQUA CAMP i uge 32

I denne uge er det også lykkedes at etablere en svømme camp efter Dansk Svømmeunions Aqua Camp koncept, hvor et antal børn både svømmer og er aktive med andre lege og bevægelse hele ugen.

Alt er gået godt

Da alt er gået godt ser vi frem til at åbne den nye svømmesæson 2020/21 efter sommerferien, hvor den sidste fase for åbning af Danmark bliver iværksat.

Normalt starter vi konkurrencesvømningen i starten af august og svømmeskolen omkring 1 september, men i år vil vi igang en uge før .

 

-------------------------------------------------

 

Hvordan logger jeg ind ?

 

Første gang du logge ind på din medlemsprofil er det vigtigt, at du kontrollerer dine oplysninger og redigere evt. forkerte oplysninger. Derudover er det vigtigt at du tilføjer dit betalingskort, så fremtidige kontingentopkrævninger kan ske automatisk. Dette gør du under menupunktet Økonomi.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte kontakt@vestbrondby.dk

Er du et nyt medlem kan du følge denne vejledning.

 

--------------------------------

VG17, Vest Brøndby og Glostrup Svømmeklub – tager skarp afstand fra metoderne i dansk landsholdssvømning i perioden 2003-2012

DR sendte mandag aften (22/4-2019) TV-dokumentaren ”Svømmestjerner under overfladen” om spiseforstyrrelser i dansk svømning i perioden 2003-2012 - nærmere bestemt på Dansk Svømmeunions nationale træningscenter (NTC), og i landsholdssystemet.

https://www.dr.dk/tv/se/svoemmestjerner-under-overfladen/  


Dokumentaren er en barsk omgang om dansk svømning fra 2003-2012 og del af en temauge i DR med fokus på spiseforstyrrelser i eliteidræt. Mere info kan findes på dr.dk

I udsendelsen er der fokus på offentlige vejninger af svømmere og usundt vægtpineri, hvilket blev udøvet af de daværende landstrænere på senior- og juniorlandsholdene på en meget ubehagelig og psykisk nedbrydende måde. Det fik nogle svømmere til at udvikle behandlingskrævende spiseforstyrrelser, som enkelte svømmere stadig er sundhedsmæssigt påvirket af, både fysisk og psykisk. 

Vi tager i Glostrup Svømmeklub og Svømmeklubben Vest Brøndby samt i vores fælles elitesatsning ”VG17” på det skarpeste afstand fra de metoder, der i dokumentaren bliver beskrevet anvendt på svømmelandsholdene fra 2003-2012 med offentlige vejninger, psykisk pres, overfusninger og latterliggørelse.

Det er utilgiveligt, at unge mennesker er blevet sat i så traumatiserende situationer, som det har været tilfældet.

Efter vores bedste overbevisning hører denne praksis dog fortiden til, og vi har således fuld tiltro til det nuværende landsholdssystem, hvor vi ikke har haft nogen som helst oplevelser i denne retning. 

 

----------

I Glostrup, Vest Brøndby og VG17 er der ingen former for vejning eller kropsfedtmålinger af svømmere.

Omkring ernæring, kost og vægt arbejder vi i overensstemmelse med vores øvrige træningsfilosofi med egen motivation, som det bærende element for al udvikling.

Vi vil dygtiggøre svømmerne i forhold til kost enten via vores egen erfaring og viden eller med henvisning til en diætist. Målet vil være en præstationsoptimering for den enkelte svømmer samtidig med, at der skabes en sund viden for den enkelte om kost, træning, sundhed og vægt. En viden der kan bruges resten af livet. 

Sagt med andre ord – måden hvorved pædagogik, kost og vægt er blevet praktiseret af Dansk Svømmeunion og dets landstrænere fra 2003 til 2012 er helt uden for pladen og uansvarligt – og vil aldrig finde sted i vores klubber eller i VG17

Derfor er vi som svømmeklubber også skuffede over, at dem som burde være de bedste og ypperste – landstrænere og forbund - har svigtet udøverne og vores sport.

I Glostrup, Vest Brøndby og VG17 er vi ligesom i det øvrige samfund opmærksomme på en stigende tendens til et præstationspres hos vores unge på mange områder. Det kan være uddannelse, udseende, venner og sociale sammenhænge. Derfor har vi også været berørt af blandt andet spiseforstyrrelser.

Dokumentaren får os naturligvis til, at overveje om vi kan forbedre vores omgang med svømmerne - og i endnu højere grad sikre, at vi ikke er med til at skabe spiseforstyrrelser og at vi er i stand til at spotte dem, når de opstår. 

Hvis vi støder på svømmere, hvor vi har den mindste mistanke om fx en spiseforstyrrelse, selvskade eller anden mistrivsel, er vores fremgangsmåde altid at tage kontakt til svømmerens forældre og vejlede om, hvor man kan søge professionel hjælp – en hjælp, som i vores optik, altid skal ligge udenfor sporten hos kliniske psykologer, psykiatere og læger.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre til, at sagens vigtighed behandles med omtanke og saglighed på de sociale medier.

 

På vegne af VG17, Vest Brøndby, Glostrup Svømmeklub, bestyrelser og trænere.

Mette Dam Mikkelsen          Fritz Ganzhorn                             Thomas Lund
Formand                             Formand                                      Cheftræner
Glostrup Svømmeklub         Svømmeklubben Vest Brøndby      VG17

(+45) 26 21 88 20               (+45) 21 42 13 06                         (+45) 20 19 64 61

 

 

Seneste nyheder

Kommende begivenheder

Der er i øjeblikket ingen begivenheder

Tak til vores sponsorer